VÉLEMÉNYEK HELYETT TÉNYEK

Általános szerződési feltételek

2023. április 24.

Az általános szerződési feltétek (ÁSzF) a Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete http://tesztek.tudatovasarlo.hu honlapján (továbbiakban Honlap) elérhető szöveges tartalmak, összehasonlítást és értékelést tartalmazó termék-és szolgáltatásteszt leírások (továbbiakban Tesztek) megvásárlására és előfizetésére vonatkozik.  

A Tudatos Vásárlók Egyesülete jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. A Tudatos Vásárlók Egyesülete fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtatást, javítást hajtson végre az oldalon, vagy az oldal tartalmát más domain név alá helyezze át.  

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 

A szerződés a Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesületével jön létre.

Név: Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete
Székhely: 1114 Budapest Móricz Zs. körtér 3/A.
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-02-0009978
Adószám: 18245770-1-43
Bankszámlaszám: Magnet Bank Zrt. 16200106-00108490 
Ügyfélszolgálat címe: 1114 Budapest Móricz Zs. körtér 3/A.
Telefonszáma: (+36) 1 225 8136
Email címe: tve@tve.hu
Tárhely-szolgáltató: Horizont Informatikai Kft. (4034 Debrecen, Repce utca 3. https://www.h-i.hu) 

A szerződés 

Szerződés nyelve: magyar. 

A megrendelni kívánt termékteszt jellemzőiről, a hozzáférés feltételeiről a termékteszt oldalára kattintva tájékozódhat. A tesztek ára az Áraink fül alatt érhető el. 

A terméktesztek részei: 

  • Így teszteltünk: cikk, amelyben összefoglaljuk hogyan pontoztunk, és milyen szempontokat vizsgáltunk a laboratóriumi tesztelés során pl. tartósság, energiafogyasztás, tisztítási hatékonyság.  
  • Hogyan válasszunk?: cikk, amelyben a tesztnél összeszedtünk néhány gyakorlati tanácsot, hogy mire érdemes figyelni új termék vásárlásánál. 
  • Tesztelt modellek adatlapja: minden termékről részletes adatlap készül, amelyen megismerhető a termék elnevezése, átlagára, főbb műszaki jellemzői és adatai, és megtudható, hogy szerepelt a laboratóriumi vizsgálatokon. Esetenként a választást segítő előnyök és hátrányok is kiemelésre kerülnek. 
  • Értékelő táblázat: a termékcsoportban az összes termék adatai, vizsgálati eredményei és összesített értékelései szerepelnek egy összefoglaló táblázatban. Itt saját szempontok szerint szűrhetők a termékek (pl. ár, méret, laboratóriumi eredmény), és összehasonlíthatók. 
  • Legjobb és legrosszabb termékek: cikk, melyben leírjuk, hogy milyen tanulságokat vontunk le a teszteredményekből, melyek ismeretében könnyebb lehet a vásárlást segítő döntés meghozatala. Csak fizetős teszteknél érhető el. 

A Hogyan válasszunk? és Így teszteltünk cikkek bárki számára ingyenesen hozzáférhetők. A termékteszthez való hozzáférés megvásárlásával olvasható a termékadatlapok mérési eredményei és az átfogó táblázat eredményei. 

Az oldalon történő vásárláshoz az oldalon való regisztráció szükséges. 

A regisztráció során Ön köteles valós adatokat megadni. Az adatait Ön bármikor módosíthatja, ehhez ügyfélszolgálatunkon segítséget nyújtunk. Fiókját bármikor törölheti. Fiókját felfüggeszthetjük vagy törölhetjük, ha bebizonyosodik, hogy Ön valótlan adatot adott meg, vagy megszegte az ÁSZF szabályait. A Tudatos Vásárlók Egyesülete nem felel azon károkért, amely abból származik, ha fiókjának adatait, jelszavát harmadik félnek átadta, vagy gondatlan magatartásával azok megszerzését lehetővé tette. 

Az ingyenes terméktesztek bárki számára hozzáférhetők. A termékteszt megvásárlásával 90 naptári napon keresztül fér hozzá a zárt tartalmakhoz (táblázat, termékadatlap, legjobb és legrosszabb termékekről szóló cikk) és az időszak alatt történő frissítéshez.  

A Tudatos Vásárlók Egyesülete Szupertagjaként a tagsági jogviszony ideje alatt (12 hónap) hozzáfér az összes termékteszthez, a féléves tagság esetén pedig 180 napig. 

Az Áraink oldalon szerepel az összes ajánlat, vehet terméktesztet, rendelhet a tesztekhez teljes hozzáférést biztosító éves Szupertagságot, illetve a féléves tagságot. A termékteszt mellett feltüntetett ár vagy tagsági díj magyar forintban értendő és tartalmazza a fizetendő ÁFA-t is. A fizetendő ár a megrendeléskor érvényes és visszaigazolt ár.  

A kiválasztott termékek a „Megveszem” feliratra kattintva kerülnek a Kosárba. A Kosár tartalma módosítható, termékeket adhat hozzá és távolíthat el. A Tovább a pénztárhoz gombbal eljut a Pénztár felületre. Válassza ki a fizetési módot. Adja meg a számlázási adatait. Fogadja el az Adatvédelmi Szabályzatot és az Általános Szerződési Feltételeket. Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során javítani tudja. Ha módosítani kíván a megrendelésen, kattintson a Kosár gombra, ha elfogadja, kattintson a Megrendelés elküldése gombra, ezzel véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Tudatos Vásárlók Egyesülete felé. Ezzel a véglegesítéssel Ön leadja rendelését, amely a szerződés szerint ajánlatnak minősül. 

Amennyiben Ön SimplePay vagy PayPal fizetést választott a SimplePay/PayPal fizetési felületére jut. A felületen keresztül fizethet bankkártyával vagy SimplePay/PayPal fiókkal. Amennyiben a fizetés sikeresen létrejön, Ön azonnal hozzáférhet a szolgáltatáshoz. A vásárlásról megerősítő e-mailt küldünk, és ezzel létrejön a fogyasztói szerződés.  

Amennyiben Ön a banki átutalást választotta, e-mailen keresztül fizetési emlékeztetőt küldünk. Az átutalás beérkezésétől számított 5 munkanapon belül aktiváljuk a vásárlást és erről megerősítő e-mailt küldünk, és ezzel létrejön a fogyasztói szerződés. 

A megrendelés adatait a Tudatos Vásárlók Egyesülete tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a „Profiljában” szereplő adatokat. A Profiljában láthatja a megvásárolt terméktesztek listáját, Tagságát, valamint azok lejárati idejét.  

Az elállás joga

A termékteszt megvásárlásával Ön „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomhoz” fér hozzá. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) m pontja értelmében a fizetéssel a TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETE a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. 

Kellékszavatosság, jótállás 

Ön a Tudatos Vásárlók Egyesülete hibás teljesítése esetén a Tudatos Vásárlók Egyesületével szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a szolgáltatáshibákért, amelyek a szolgáltatás kezdetének időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Tudatos Vásárlók Egyesülete számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Tudatos Vásárlók Egyesülete költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Tudatos Vásárlók Egyesülete adott okot. 

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Tudatos Vásárlók Egyesületével. Ön közvetlenül a Tudatos Vásárlók Egyesületével szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Tudatos Vásárlók Egyesületétől vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Tudatos Vásárlók Egyesülete csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Tudatos Vásárlók Egyesülete bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

Ha Ön a szavatossági igényét a szolgáltatástól – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

A panaszkezelés, reklamáció 

Ha Önnek a szolgáltatással kapcsolatban kérdése, panasza van, kérjük, keressen minket a következő elérhetőségek valamelyikén:  

Szervezet: Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete
Ügyfélszolgálat címe: 1114 Budapest Móricz Zs. körtér 3/A.
Telefonszáma: (+36) 1 225 8136, 
E-mail címe: tve@tve.hu  

A szóbeli panaszt megkíséreljük azonnal orvosolni. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Tudatos Vásárlók Egyesülete a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel. A jegyzőkönyv 1 példánya Önt illeti meg. 

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.  

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a hozzá írásban érkezett panaszt 15 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Tudatos Vásárlók Egyesülete az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. Amennyiben a panasz a Tudatos Vásárlók Egyesülete és Ön között nem rendeződik, békéltető eljárást vagy bírósági eljárást kezdeményezhet. A békéltető testületek eljárásáról és a testületek elérhetőségéről itt olvashat: http://www.bekeltetes.hu  

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: https://bekeltet.bkik.hu/ 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Telefon: +36 (1) 488 21 31 
Hivatali Kapu – Rövid név: BBT / Teljes név: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület / KRID: 469532362 

A vásárolt szolgáltatással kapcsolatban online vitarendezést is kezdeményezhet az Európai Bizottság által működtetett portálon. 

Amennyiben úgy látja, a Tudatos Vásárlók Egyesülete nem a jogszabályoknak megfelelően működik, bejelentéssel élhet a fogyasztóvédelmi hatóságok területi szervei felé, panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu  

A szerzői jogok 

A honlap tartalmának szerzői joga a Tudatos Vásárlók Egyesületét illeti meg, fenntart minden, a magazin bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.  

Abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik – akkor annak megfelelően kell eljárni. 

Előfizetőink szabadon olvashatnak bármilyen, oldalainkon megjelent információt, későbbi megtekintés és értelmezés céljából bármit letölthetnek vagy lementhetnek számítógépiekre. Előfizetőink sem jogosultak a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, fordítására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. 

Az Egyesület előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videó anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.  

A tesztek.tudatosvasarlo.hu oldalról származó információk továbbítása, kereskedelmi célú felhasználása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése csak a Tudatos Vásárlók Egyesületének engedélyével lehetséges. 

A Tudatos Vásárlók Terméktesztek magazinon megjelenő anyagaink utánközléséhez kizárólag egyedi elbírálás alapján járulunk hozzá.  

A magatartási kódexek 

A Tudatos Vásárlók Egyesülete semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát. 

Az adatkezelés szabályai 

Az adatkezelés részletes szabályi külön dokumentumban elérhetők: Adatvédelmi Szabályzat 

Egyéb rendelkezések 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. április 24.  

A jelen ÁSZF-ben nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadóak. 

Top